Call Service : 02-587-2222

ติดฟิล์มรถยนต์ VOX นวัตกรรม ฟิล์มติดรถยนต์ รายเดียวในโลกที่ปกป้องผิวจากความร้อนและรังสี UV/UVA1 รวมถึงแสงสีฟ้าที่ทำลายสายตา ฟิล์มรถยนต์ VOX CARFILM ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เหมาะสำหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพผิว ดวงตาและความปลอดภัยขณะขับรถ นอกจากนั้นฟิล์มรถยนต์ VOX ยังได้ออกแบบให้ป้องกันแสงจาก Spot Light หรือไฟสูง ไฟตัดหมอก ได้อีกด้วย ติดฟิล์มรถยนต์คุณภาพเลือก ฟิล์มรถยนต์ VOX