Call Service : 02-587-2222


เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเราเราเป็นผู้นำนวัตกรรมมากว่า 18 ปี เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนวัตกรรมฟิล์ม ปกป้องรังสี UV400/UVA1 รายแรกและรายเดียวของโลกด้วยสิทธิบัตรแบบสากล ด้วยวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานสากล ระบบการจัดการ คลังสินค้าและ การส่งมอบสินค้าควบคู่กับการให้บริการที่ดี เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจ สูงสุดให้กับลูกค้า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำนวัตกรรมเพื่อชีวิตและความงาม

พันธกิจ

สร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากล
สร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

วัฒธรรมองค์กร

P = Professional
R= Respect/ Responsibility
O = Organization
U = Understanding
D = Direction

บริษัท VOX (THAILAND) จำกัด

898 ถนนประชาชื่่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02-587-2222 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ : 0-2587-5500
อีเมล : info@voxthailand.com
เว็บ: http://vox-carfilm.com